Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ workufabet.com ผู้ใช้บริการควรอ่านข้อมูลให้ละเอียดและทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้บริการ workufabet.com คุณจะต้องทำตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์กับตัวผู้ใช้บริการเอง

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการควรทราบ

  1. ในการเข้าใจบริการกับทางเว็บไซต์ workufabet.com ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และข้อมูลที่ได้กรอกลงไปในระบบ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ที่สำคัญห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ถ้าหากคุณไม่ทำตามข้อบังคับนี้ ทางเราจะขอปฏิเสธการสมัครสมาชิกทันที และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้กรอกลงไปในระบบ ทางเรามีนโยบายเก็บข้อมูลความลับของสมาชิกเป็นอย่างดี หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ไม่มีทางที่ข้อมูลของสมาชิกจะรั่วไหลไปสู่บุคคลที่สามแน่นอน
  2. ในการเข้าใจบริการ workufabet.com ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกรรมฝากเงิน – ถอนเงิน , การวางเดิมพัน ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามกฎข้อบังคับทั้งหมด
  3. workufabet.com จะขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ workufabet.com
  4. หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ workufabet.com กำหนดไว้ จะถือว่าถูกสละสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที
  5. ในการปรับปรุงเงื่อนไขหรือกฎข้อบังคับต่าง ๆ ทาง workufabet.com สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเวลาใดก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องแจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้า
  6. ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ workufabet.com ถือว่าเป็นทรัยพ์สินของ workufabet.com เท่านั้น ห้ามผู้ใดนำไปเผยแพร่หรือทำการเลียนแบบใด ๆ ทั้งสิ้น
  7. หากผู้ใช้บริการท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อได้ที่ contact@workufabet.com
  8. กฎข้อบังคับต่าง ๆ จะถูกควบคุมโดยตามกฎหมายทั้งหมด หากท่านใดละเมิดข้อตกลง จะถูกดำเนินตามกฎหมายทันที
  9. ท่านใดที่ใช้บริการเว็บไซต์ workufabet.com ถือว่ายอมรับเงื่อนไขและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์กำหนดไว้
Avatar
new